loading

Spisová služba v prostředí škol

knihaIn

Spisová služba v prostředí škol

E-learningový kurz, kde jsou popsány jednotlivé kroky potřebné k realizaci zákonné povinnosti spojené s vedením “Spisové služby v rámci škol”. Kurz je speciálně vytvořen pro potřeby školských zařízení do jejichž kompetence tato agenda spadá. 

Co se v kurzu dozvíte

  • Školy jsou orgány veřejné moci. Vysvětlíme si tedy, jaké povinnosti musí při vedení spisové služby plnit, zejména v souvislosti s doručováním prostřednictvím informačního systému datových schránek.
  • Seznámíte se se způsoby přijímání dokumentů jak listinných, tak elektronických. Popíšeme si, jaké úkony musí být při příjmu dokumentů provedeny. 
  • Naučíte se označovat dokumenty evidované ve spisové službě, co je to číslo jednací a jaké evidence můžeme vést. Zmíníme také rozdělování a oběh dokumentů.

 

  • Dozvíte se postupy při vyřizování dokumentů a uzavírání spisů. Jak mají být dokumenty i spisy označeny podle spisového a skartačního plánu pro archivní účely.
  • Popíšeme, jak a kde mají být dokumenty po vyřízení uloženy a seznámíme se s postupem, jak mají být dokumenty správně na konci životního cyklu vyřazeny s evidence, tj. jak má probíhat skartační řízení.
  • Každý původce (škola) má zákonnou povinnost vydat spisový řád. Seznámíme se s jeho povinnými položkami. Dozvíme se, jakých přestupků je možno se v souvislosti s vedením spisové služby dopustit.
  •  Cena: 600,- Kč na 2 měsíce
objednat

Naše e-learningy

Spisová služba v prostředí škol Poskytování a ochrana informacíSpisová služba E-spisZákon o hl.m. PrazeSpisová služba a zákonyKybernetická bezpečnostZákon č. 106/1999 Sb.eGovernmentOchrana osobních údajůVIDEO - jak to funguje
pc folder_right stamp
Video jak to funguje
knihaIn
Informace o ochraně osobních údajů