loading

Spisová služba v prostředí škol

knihaIn

Spisová služba v prostředí škol

E-learningový kurz, kde jsou popsány jednotlivé kroky potřebné k realizaci zákonné povinnosti spojené s vedením “Spisové služby v rámci škol”. Proto j tento kurz určený zejména zaměstnancům školských zařízení do jejichž kompetence tato agenda spadá. Jelikož se mnohdy nejedná o každodenní agendu nabízíme proto možnost koupit si licenci na celý rok a mít vše k ruce přehledně k dispozici. Jako nadstavbu nabízíme i variantu kombinovaného kurzu. Jedná se o 4h školení prezenčního, kde budete přímo seznámeni s daným obsahem lektorem a v e-learningovém kurzu budete mít informace nadále k dispozici. Cena za licenci ale bude navýšena o 4h školení.

Co se v kurzu dozvíte

  • Školy jsou orgány veřejné moci. Vysvětlíme si tedy, jaké povinnosti musí při vedení spisové služby plnit, zejména v souvislosti s doručováním prostřednictvím informačního systému datových schránek.
  • Seznámíte se se způsoby přijímání dokumentů, a to jak listinných, tak elektronických. Popíšeme si také, jaké úkony musí být při příjmu dokumentů provedeny. 
  • Naučíte, jak se označují dokumenty evidované ve spisové službě, co je to číslo jednací a jaké evidence můžeme vést. Zmíníme také rozdělování a oběh dokumentů.
  • Dokumenty úředního charakteru musí splňovat zákonné požadavky. Proto se seznámíme s náležitostmi dokumentů a popíšeme, jak se tvoří spisy.

 

  • Dozvíte se postupy při vyřizování dokumentů a uzavírání spisů. Jak mají být dokumenty i spisy označeny podle spisového a skartačního plánu pro archivní účely.
  • Popíšeme, jak a kde mají být dokumenty po vyřízení uloženy a seznámíme se s postupem, jak mají být dokumenty správně na konci životního cyklu vyřazeny s evidence, tj. jak má probíhat skartační řízení.
  • Každý původce (škola) má zákonnou povinnost vydat spisový řád. Seznámíme se s jeho povinnými položkami. Dozvíme se, jakých přestupků je možno se v souvislosti s vedením spisové služby dopustit.
objednat

Naše e-learningy

Spisová služba v prostředí škol Spisová služba, aplikace E-spisKybernetická bezpečnostZákon č. 106/1999 Sb.Spisová služba a zákonyeGovernmentOchrana osobních údajůZákon o hl.m. PrazeVIDEO - jak to funguje
pc folder_right stamp
Video jak to funguje
knihaIn
Informace o ochraně osobních údajů